Chefgreenkeeper Steen Mikael kan træffes på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Klubbens natur- og miljøsider
Plejeplan

Nyt fra banen

Belægning på hul 10

Der arbejdes på at etablere fast belægning på stien ned fra hul 10, før Jul blev stien optil hul 9 renoveret med fast belægning. Stor tak til Kurt "Brolægger" for indsatsen og til det medlem, der sponsorerede udgiften til fliserne.

Ny sti på hul 15

Der er sat gang i etableringen af en ny sti ned fra hul 15 herre teested, der graves ud til venstre for det nuværende teested og så snart forholdene tillader det, køres der stabilgrus op til stien.

Når den nye sti er færdig, vil der efterfølgende blive etablere et nyt og større teested i et plan, som trækkes længere tilbage og gøres bredere. Dette vil hjælpe til at fordele slitage og gøre det nemmere at vedligeholde. Den nye sti afhjælper samtidig problemer med køre plads for maskiner og buggy's ned fra teestedet.

Nye lokale regler

Der er dannet et sæt nye "lokale regler" efter de nye golfregler er trådt i kraft pr. 1. januar. De kan ses via dette link.

https://agc.dk/index.php/home/banen/lokale-regler

Reglerne får først opstart på vores bane til sæson start, hvor alle de gule pæle bliver malet om til røde og nye scorekort tages i brug.

 

Baneudvalget

Hul 11

Så er teestedet næsten færdig, tørven er lagt og der mangler nu lidt arbejde med området omkring teestedet, hvor der skal planeres og sås frø.

I forbindelse med renoveringen af hul 11 herre tee, valgte man at gøre teestedet breddere, så de mange udslag kunne fordeles bedre.

For at kunne udnytte hele teestedets bredde og ikke kun en lille del af det, blev det besluttet at fælde et antal træer i højre side for at give den ønskede passage fra teestedet.

Teestedet vil være lukket frem til foråret.

Asserbo Golf Club

Teested og bunker renovering

Så er projektet med at renovere hul 11 herre tee og greenbunker på hul 3 sat igang.

Hul 11 herre tee:

Lige nu er de igang med at flytte vandingsanlæg. I næste uge bliver tørven fjernet og teestedet rettet af, så det bliver plant. 

Under renoveringen vil teeklodserne være placeret på enten damernes teested eller på vintertee.

Hul 3 greenbunker:

Bunkeren renoveres da den er nedslidt og bunker kanterne sammenfaldne. Samtidigt med gøres bunkeren mindre, da området til højre for green mod hul 4 er meget belastet og slitagen er meget konsentreret de samme steder. Derfor gøres bunkeren mindre fra højre side, så området med græs bliver større og slitagen fordeles bedre.

Bagkanten af bunkeren renoveres samtidig, så der bliver lidt mere plads mellem bunker og green.

Når begge områder er renoveret som planlagt, rulles der ny græs tørv på.

Området er derfor markeret blå pæle med sort top (spille forbud).

 

Baneudvalget

Rejselysten tårnfalkeunge

I foråret fik vi ringmærket årets tårnfalkekuld på greenkeepergården og i august fik vi besked om at en af "vores" tårnfalke, var blevet fundet så langt væk som i Nordjylland.
"Det er meget usædvanligt for en sjællandsk tårnfalk" fortæller Johannes Bang, der ringmærkede fugleungerne i foråret.
Der er 210 kilometer i fugleflugtslinie til Skagen, hvor tårnfalken blev fundet 3 måneder og 15 dage efter den var blevet ringmærket i Asserbo.

Nyt fra Baneudvalget

Hul 11 herre tee var planlagt til renovering før klubmesterskaberne slut August. Opgaven var at planere teestedet og lægge ny tørv på.

Men den meget tørre sommer gør, at det desværre ikke er muligt at gennemføre renoveringer på nuværende tidspunkt, da betingelserne for etablering af rullegræs ikke er optimale. Arbejdet er udsat til efteråret når der er kommet mere regn og græsset er i bedre vækst på golfbanen.

Mvh

Baneudvalget

Pleje af greens

Hvad forsøger vi at gøre anderledes i 2018?

Der er blevet afsat flere timer til pasning af banen

Vi lufter oftere, for at få længere rødder og sundere græs
Vi topdresser oftere
Vi verticalskærer oftere
Vi eftersår 4 gange hvor vi tidligere ”kun” har gjort det 2 gange
Vi tromler greens oftere

Der er ved de udsatte greens blevet fældet og beskåret, så der kommer mere lys og luft til greens

Vi gødsker så vidt muligt med flyende gødning i mindre mængder for at udgår for kraftig vækst i løbet af dagen.

Husk at alle tiltag på greens, er for greens og spillernes skyld, og vi vil være mere ” i vejen” Vis hensyn, tak

Spillerne skal også hjælpe til, der skal oprettes nedslagsmærker….. også gerne ”de andres”, tak.

Med venlig hilsen

Greenkeeperne og Baneudvalget i Asserbo Golf Club

Forsøg med opretning af teested

Mandag d. 24 september gennemførte vi et nyt forsøg på opretning af teesteder.

Hul 5 dame tee blev brugt til opgaven og resten af sæsonen vil der blive spillet fra et midlertidigt teested længere fremme på dette hul.

Planen er at opfylde ujævnhederne med topdrees og så nye frø på teestedet 

Vi håber dette forsøg viser sig at fungere og metoden kan bruges til andre teesteder.

Mvh Baneudvalget

Nyt fra Baneudvalget

Eftersåning:

Vi vil gerne have flotte grønne og tætte fairways igen og det er efter tørken blevet nødvendigt at efterså flere områder på banen.

Medio uge 37 gennemføres denne opgave. Det er vigtigt at der vises hensyn til personalet, denne maskine kan ikke stoppe sit arbejde på det enkelte hul og vil derfor ikke køre til side, så venligst hold afstand.

Vinterbanen:

Forberedelserne til vinterbanen sættes igang og de kommende vintergreens bliver klippet ned, top dresset og gødet.

Mvh Baneudvalget

Pas på Vild Pastinak i roughen i AGC

Vild pastinakUkrudtsplanten "Vild Pastinak" er i år meget udbredt især på disse kanter og vi ser den desværre også i vores høje rough på banen.

 

Planten indeholder ifølge Naturstyrelsens hjemmeside en plantegift, der hedder psoralen.
Det er den samme gift, som er i kæmpe-bjørneklo, men i pastinak er den dog ikke nær så kraftig. Giften findes i hele planten, både stængel, rødder og blomster. Plantens saft kan i kombination med sollys give vabler og sår på huden, der minder om brandsår. Man kan også få pigmentelle misfarvninger i huden, der varer i månedsvis.
Hvis man får saften på sig, er det bedste derfor, at vaske området grundigt, holde huden tildækket, og skærme det mod solen et stykke tid efter. Man bør søge læge og oplyse hvilke planter man har været i kontakt til.

Hvad laver greenkeeperne?

Greenkeepernes opgaver er mange og forskelligartede og selvom det måske af og til for nogen kan føles som om de mest bare kører i vejen for golfspillerne, tilbringer de også en del tid med for eksempel at blæse blade væk fra greens, ordne stier og feje i gården ved klubhuset. 

På timeoversigten kan man se, at der er brugt over 1500 timer på greens. Timerne er brugt på blandt andet klipning, hulflytning og pleje som eftersåning, prikning og lignende.

Tidligere blev der brugt langt over 100 timer på at vedligeholde og pleje lundene på banen, men efter fårene er begyndt at komme på sommerophold, og tilbringer en del af deres tid i netop disse lunde, er timeforbruget blevet væsentligt mindre, fordi fårene på omhyggelig vis spiser det høje, grove græs, som greenkeeperne tidligere brugte tid på at buskrydde og luge væk.

De 95 timer, der er fremgår under punktet "Skilte" er brugt på etablering af de nye teestedsklodser og oversigtskort og de 81 timer med mærket "Muldvarpe" er ikke kun brugt på jagt og fælder, men også på oprydning efter dem, udjævning af deres små jordbjerge og eftersåning på de områder muldvarpeskuddene har ødelagt.