Teested og bunker renovering

Så er projektet med at renovere hul 11 herre tee og greenbunker på hul 3 sat igang.

Hul 11 herre tee:

Lige nu er de igang med at flytte vandingsanlæg. I næste uge bliver tørven fjernet og teestedet rettet af, så det bliver plant. 

Under renoveringen vil teeklodserne være placeret på enten damernes teested eller på vintertee.

Hul 3 greenbunker:

Bunkeren renoveres da den er nedslidt og bunker kanterne sammenfaldne. Samtidigt med gøres bunkeren mindre, da området til højre for green mod hul 4 er meget belastet og slitagen er meget konsentreret de samme steder. Derfor gøres bunkeren mindre fra højre side, så området med græs bliver større og slitagen fordeles bedre.

Bagkanten af bunkeren renoveres samtidig, så der bliver lidt mere plads mellem bunker og green.

Når begge områder er renoveret som planlagt, rulles der ny græs tørv på.

Området er derfor markeret blå pæle med sort top (spille forbud).

 

Baneudvalget