Ordensregler

 

Dresscode

 

 

 

 

 

 

 

For at alle får en god oplevelse ved at spille og opholde sig i Asserbo Golf Club, er det nødvendigt at respektere nogle fælles regler for, hvordan man færdes på klubbens matrikel.

Vi forventer derfor, at medlemmer og gæster:

  • udviser respekt for AGCs værdier, bane, klubhus og faciliteter

  • optræder i golfsportens ånd, efterlever golfreglerne og respekterer golfsportens etikette

  • tager fælles ansvar for personalets og andre spilleres sikkerhed.

  • er klædt anstændigt og sobert.

  • hjælper hinanden med at lægge opslåede græstørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og udjævne fodspor og mærker i bunkers med de udlagte river.

  • udviser respekt for andre spillere og aktivt medvirker til at fremme et godt spilletempo ved at:

   • gå rask frem til sin bold og være klar til at slå, når det er ens tur

   • invitere hurtigere spillende grupper til at gå igennem når der er et ledigt hul foran

   • spille en provisorisk bold, hvis det er usikkert om man kan finde den første bold

   • parkere golfvogne og bags i retning mod næste teested, når man går på green

   • slå sig sammen i 4-bolde, når der er mange spillere på banen

 

Det er ikke tilladt at:

  • ryge i klubbens lokaler

  • spille i beruset tilstand

  • fjerne klubbens træningsbolde fra træningsområderne

  • træne indspil over knæhøjde til puttinggreen

  • medtage hunde på banen

  • eftersøge bolde på tilstødende marker

  • spille mere end fire i en gruppe

  • trække eller køre golfvogne ind over tætklippede områder.

Banepersonalets arbejde på banen har altid fortrinsret, og spillere skal tage hensyn til personalets sikkerhed.
Vi henstiller til, at der ikke søges efter bolde i vandhazarden på 14. hul.

Godkendt af bestyrelsen februar 2017