Kasket på i klubstuen

Tom har fundet metoden til at lære spillerne IKKE komme ind med kasket på i klubstuen. Ned i kælderen med dem.......(smil)

Oliver slår en 63`er ind på kortet i Asserbo Golf Club

Klubbens dygtige Pro elev Oliver Wendt gik i weekenden i kun 63 slag på 18 hullers banen. Thomas Bjørn har tidligere gået i 64 slag i AGC. Derefter satte Lasse Jensen banerekord med 61 slag, som nu er overgåret af Marcus Helligkilde med kun 59 slag.

Golfspilleren i centrum

Nu har vi modtaget resultaterne og rapporterne fra årets sidste spørgeskemaundersøgelse til klubbens medlemmer.

I år er spørgeskemaet blevet sendt til over 800 aktive medlemmer og knap 45% har besvaret spørgsmålene.
En del medlemmer har også valgt at skrive en supplerende eller uddybende kommentar og både kommentarerne og den fine svarprocent vidner om stort engagement hos vores medlemmer.

Bestyrelsen vil nu analysere de indkomne resultater og tage både dem og kommentarerne til efterretning, når de om kort tid påbegynder planlægningen af næste sæsons aktiviteter.

AGC som landskabsspiller

Projektopstart på Asserbo Golf Club; “Golfklubber som landskabspillere” hedder projektet, der skal se nærmere på hvilken rolle golfklubber spiller - eller KAN spille - i det multifunktionelle landskab, for eksempel på områder som friluftsliv, kulturhistorie og biologisk mangfoldighed.

Udgangspunktet er FN's ambitiøse plan for verdens udvikling, der i 2015 blev defineret via de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015. Man kan læse mere om de globale mål her.

Projektet hos os har især fokus på mulige samarbejdsrelationer med andre lokale aktører på landskabsplan - altså interessenter og potentielle udviklingsmuligheder, der rækker ud over golfbanens traditionelle og primære formål som arena for vores fælles sport.
Det er projektmedarbejderne, der identificerer og kontakter foreninger, privatpersoner og organisationer som vi kunne have gavn af at arbejde sammen med.
Til foråret skal der afholdes en workshop med de forskellige aktører for at se på samarbejdsmuligheder og udvikle konkrete strategier. Projektet afsluttes med en håndbog og en manual, der kan inspirere andre - særligt golfklubber - til nye samarbejdsprocesser.

Projektet er finansieret af den nordiske forskningsfond STERF og foruden Asserbo Golf Club deltager en svensk og en norsk golfklub.

Projektet afsluttes til sommer 2018, og resultaterne kan bruges af alle nordiske golfklubber til at identificere og udnytte deres multifunktionelle potentiale.

Velkommen til 66 nye medlemmer i år

Nu er antallet af udmeldte og passive til næste år gjort op og status er, at vi til næste år vil være mindst 9 medlemmer mere, end vi var i starten af 2017.
Det er et positivt udgangspunkt for næste års aktiviteter.

Næste turnering er Andescramble

MENY Frederiksværk er sponsor og Pia Andreasen er Turneringsleder. Det er d. 4. november.

Frivilligedag i Asserbo Golf Club 2017

Den 22. oktober mødes alle de frivillige i udvalg til en turnering. Morgenmad 08.15 og gunstart 09.15 til en Scramble.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 13 indkalder Bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes søndag d. 1. oktober 2017, kl. 15.00 i Asserbo Golf Club

Dagsorden:

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent 
    Bestyrelsen foreslår Svend Aage Andersen
  2. Jf. Generalforsamlingens beslutning i marts 2017 om opførsel af ny bagrumsbygning ved nuværende container gård, ønsker bestyrelsen bemyndigelse til, i henhold til vedtægternes §16, at finansiere bagrumsbygningen med et lån på op til 900.000 kr. mod pant i klubbens faste ejendom.
  3. Prissætning af skabsleje 2018. 

Klubbens vedtægter findes her *klik*

Fuldmagt kan findes her *klik*  

Bilag:
Bagrumstegninger
Bagrumsbygning
Bagskabe - priser
Situationsplan

Vi ser frem til et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen