Spørgeskema om klubbens turneringer

Turneringsudvalget siger tak for de mange besvarelser, der er kommet ind, men efterlyser endnu flere deltagere, så de resultater vi får fra undersøgelsen i så høj grad som muligt afspejler virkeligheden i klubben.

Det tager ca 15 minutter at udfylde spørgeskemaet - det er kortere tid end det tager at spille hul 1 og din besvarelse vil give dig indflydelse på klubbens turneringer i fremtiden.

De fleste danske golfklubber oplever i disse år et faldende antal deltagere i deres turneringer. Denne tendens ser vi også i Asserbo Golf Club. 
Bestyrelsen i AGC har derfor besluttet at fokusere på dette og vil, som en del af dette fokusarbejde, gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om medlemmernes syn på klubbens turneringer, herunder årsager til, at medlemmerne deltager eller ikke deltager i disse.

I dag har vi derfor via Golfbox udsendt et spørgeskema til alle klubbens aktive, voksne medlemmer, samt til juniorer med banetilladelse.
Bestyrelsen håber, at du vil bidrage med viden til den fortsatte diskussion ved at svare på denne undersøgelse og dermed også bidrage til overvejelserne om, hvordan klubben skal udvikle sine turneringer i fremtiden - med det formål, at kunne tiltrække flere deltagere.