Velkommen til 66 nye medlemmer i år

Nu er antallet af udmeldte og passive til næste år gjort op og status er, at vi til næste år vil være mindst 9 medlemmer mere, end vi var i starten af 2017.
Det er et positivt udgangspunkt for næste års aktiviteter.