Info om begynderudvalget

Thomas Tingleff har desværre besluttet sig for at trække sig fra begynderudvalget i forbindelse med at bestyrelsen har besluttet at udvide udvalgets ansvarsområder og derfor omdøbt det til Introudvalget.

Introudvalgets opgaver bliver, ud over begynderarbejdet, også at stå for Åbent Hus arrangementerne samt at sikre, at nye medlemmer der allerede spiller golf, får en god intro til AGC. 

Vi vil naturligvis gerne takke Thomas for det store arbejde, han har lavet for klubben i 2017.

Samtidig er vi er dog glade for, at Charlotte Malling har besluttet sig for at træde til som ny tovholder for opgaver og ambassadører, samt være bindeledet til bestyrelsen i Introudvalget.