Julehilsen og invitation til medlemsmøde

Kære Klubkammerater

- god jul og invitation til medlemsmøde.

Vi nærmer os jul og nytår og jeg ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår!

Tak til alle vores medarbejdere og til vores forpagterpar i restaurationen for en rigtig god indsats i 2017.

Der skal også lyde en stor tak, til alle de medlemmer der har ydet en frivillig indsat for klubben i 2017.

...og så håber vi på lidt bedre vejr i 2018!   ;-)

Bestyrelsen og klubledelsen er netop nu i gang med planlægningen af medlemsmødet der afholdes:

Tirsdag den 6. februar kl 19-22 i Rådhussalen.

Bestyrelsen ønsker mødet afholdt som et dialogmøde inden generalforsamlingen, til at afstemme medlemmernes overordnede ønsker for klubbens drift, med klubbens fremtidige strategi. 

Dagsorden er som følger:

1) AGC strategi, visionsområder 

2) Golfspilleren i centrum, hovedtal 2016-17

3) AGC Økonomiudvikling 2014-17 

4) AGC Budgetudkast og handleplaner 2018 

5) AGC Miljøudvalg

6) Kontingent +80 

7) Eventuelt

Der offentliggøres materiale til mødet på klubbens hjemmeside ca. en uge inden mødet.

Vel mødt!

Med stor jule hilsen

Peter Fredgaard