Afbrænding af højrough

 

I dag har greenkeeperne taget fat på afbrænding af udvalgte dele af vores højrough. Den sibiriske kulde egner sig vældigt godt til aktiviteten da kun ganske få, stædige golfspillere har vovet sig på banen i det iskolde martsvejr.

Afbræningen af højroughen er en billig og effektiv måde at begrænse roughen og samtidig forbedre biodiversiteten, da afbrændingen fjerner det visne lag af græs, der dækker jordoverfladen og giver frø og rødder fra andre græsarter mulighed for at voksne op. Metoden resulterer i en frisk naturrough med mange forskellige græsarter og blomster, fremfor den tætte hø- og græsørkern. Natur-roughen vil være lys og åben i bunden, så der kan spilles fra den.