Banestatus

Som man kan se på den lille film fra vores kamera på 1. hul, har februar og marts budt på en rigtig ærgerlig blanding af nedbør, frost, tøvejr og frost igen, så vores ellers herligt veldrænende sandjord ikke kan lade smeltevandet fra sneen passere gennem de vandmættede, frosne jordlag.

Det har givet os et par meget store smeltevandpytter på banen og en generelt usædvanligt våd bane og det har været nødvendigt at lukke banen for spil i en periode, til jorden tøet nok op til at vandet kan løbe væk.

Den kommende vejrudsigt, der lover frostvejr helt frem til påske, betyder at drømmene om at åbne banen til påske desværre bliver helt umulige at nå og vi krydser i stedet fingre for at blive klar til sommergreens til åbningsturneringen.

Før banen blev skrøbelig og våd havde greenkeeperne god gavn af den hårdtfrosne bane, der gjorde det muligt at bringe jord ud til opfyldning af bunkers jf. bunkerplanen, samt beskæring af beplantningen omkring søen ved 12. hul, så de opgaver nu er løst i god tid før sæsonstart