Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsen afholdte d. 9/10 møde.

Referatet er nu tilgængeligt på hjemmesiden via dette link.

https://agc.dk/images/Billeder/Bestyrelsen/Referat_Bestyrelsesm%C3%B8de_2018_10_09.pdf

Mvh

Bestyrelsen