Godt Nytår!

Kære klubkammerater

Godt nytår!

Nu er nyt år om hjørnet, og vi kan med en vis stolthed se tilbage på 2018.

2018 blev året, hvor de sportslige præstationer fra klubbens elitespillere nåede sjældne højder.

Et uofficielt hold-VM for drenge til Sebastian Friedrichsen og EM bronze til Danmarks kvinder og en individuel 11. plads til Karen Fredgaard, som også blev individuelt nr. 35 ved VM for kvinder, hvor Danmark blev nr. 8.

Sebastian vandt også European Young Masters (EM for juniorer), hvilket sætter en tyk streg under Sebastians talent.

Begge vores førstehold i Danmarksturneringen blev i første division og kan i 2019 spille med om oprykning til den bedste division. Fire AGC spillere er udtaget til landsholdstrupperne i 2019. Karen Fredgaard, Sebastian og Sofus Friedrichsen og Casper Gottlieb. Yderligere kvalificerede Oliver Wendt, Victor Sidal Svendsen og Jeppe Andersen sig til Ecco-Touren i 2019. Herudover var der også en række meget fine resultater fra vores øvrige junior- og elitespillere.

2018 blev også året, hvor de frivilliges indsats i klubben igen var helt fantastisk, her kan sporadisk nævnes:

Hytten ved 7. tee blev malet, det nye bagrum blev færdiggjort, frivilligt banearbejde og planlægning, junior- og dameomklædning er påbegyndt renovering, tagreparationer og ombygning af scooterrum er udført, blomsterpasning i gården, renovering af barstole, afholdelse af turneringer og medlemsmøder, regulering af vores handicaps, forskelligt frivilligt arbejde direkte for DGU, forberedelse af de nye golfregler, junior- og elitearbejde, deltagelse i åben hus arrangementer og aktive indsatser for, at vores nye klubkammerater, der kom til i 2018, har følt sig godt modtaget.

Og meget meget mere....!

1000 tak for det!

Sommervejret var også ekstremt, hvilket desværre betød, at banen blev brændt af. Medlemmerne ”brændte” også banen af og spurtede ned i handicap pga boldens lange tril. Restauratøren var glad, der var godt gang i salget af is og våde varer.

Størstedelen af banen blev eftersået i efteråret og er ved at komme sig ganske godt. Dog mangler en del områder stadig at komme sig; dette tager vi fat på straks, når vækstsæsonen sætter i gang.

Klubbens medarbejdere har - som sædvanligt - ydet en stor indsats indenfor deres arbejdsområder. Det medførte bla. at klubben i foråret modtog golfsportens miljøpris på kr. 75.000.

Generelt har vi haft en positiv udvikling i resultaterne fra “Golfspilleren i Centrum”, hvilket absolut kan tilskrives medarbejdernes og restauratørens indsats.

Vi investerede i nye havemøbler og parasoller til terrassen og gårdspladsen. Vi fik pejseindsats i klubstuen, og i løbet af vinteren bliver gulvtæppet skiftet, ligesom gulvet i restauranten bliver afhøvlet.

Vi fik taget den nye bagbygning i brug, og mange har fået opfyldt deres ønske om større bagskabe. Der skal også lyde en stor tak til klubbens sponsorer, der i 2018 har været med til at gøre ovenstående muligt.

Økonomien i vores klub hænger godt sammen, og det er i 2018 lykkedes at holde medlemstallet status quo, og 2019 ser derfor også ud til at blive et fornuftigt år for klubben, hvor der forhåbentlig også bliver råderum til yderligere forbedringer.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at minde om den kommende ordinære generalforsamling; den afholdes i Rådhussalen den 24. marts kl. 10:00 og husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2019.

I det jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår:

AGC!

Peter Fredgaard

Formand.