Sommerfuglepartner

I Asserbo Golf Club disponerer vi over et område på 60 ha. hvoraf kun ca. 1/3 er i brug til golfspillet.
Det giver os ansvaret for et stort naturareal, som vi bestræber os på at forvalte med omhu og omsorg for de mange planter og dyr, der har deres levested i denne oase, der delvist er omgivet af markområder med monokulturer, hvor biodiversiteten har trange kår.
For at golfbaner på længere sigt kan have deres berettigelse i et landskab, der bliver presset af både beboelse og landbrug, mener vi også det er vigtigt at vise, at en golfbane er et rekreativt område, der har plads nok til både golfspillere et rigt dyre- og planteliv.

Med en lille indsats, kan vi gøre en stor forskel for dyr og planter og sammen med Danmarks Naturfredningsforening, har vi lavet en plan for vores sommerfugleområde, som vi fører ud i livet i løbet af foråret og sommeren.
Danmarks Naturfredningsforening har været behjælpelige med lister over velegnede planter til området og vi ser frem til at kunne dele resultatet og vores erfaringer undervejs, når sneen ikke længere gemmer hele området.
Vi planlægger at samle vores erfaringer, råd og idéer i en lille folder som vil gøre det let for vores medlemmer og andre interesserede at gøre deres egen have mere sommerfuglevenlig, ligesom vi arbejder på en drejebog til andre golfbaner, så de også let kan komme i gang med at anlægge sommerfuglevenlige områder på deres golfbaner.