Velkommen til AGCs nye hjemmeside

Der har nu været arbejdet i mere end et år med at forberede migreringen, få ryddet op, opbygge menustrukturer, redigere artikler, opdatere informationer, beskære og tilrette billedmateriale for at få en mere sikker og brugervenlig hjemmeside gjort klar til den kommende sæson.

Selvom vi har forsøgt at komme hele vejen rundt, så vil der sandsynligvis alligevel være et eller andet, vi har overset, og du kan derfor hjælpe med at få rettet op på fejl og mangler ved at sende en besked til Sekretariatet.

Sitet er flyttet over på en helt ny og stærkere platform. Sidens layout er frisket op med et mere visuelt orienteret snit, og samtidig har vi søgt at gøre det lettere at navigere rundt på siden gennem en forenkling af menuerne og den bagvedliggende struktur.

Alle artiklerne fra den gamle hjemmeside er flyttet med over på den nye side, og du vil finde de fleste af dem under menuen ”Arkiv”.

Klubbens medlemmer kan som tidligere logge ind på siden for at se bestyrelses- og udvalgsreferater. Du finder dit log-in under ”Mit AGC”, og du skal fortsat bruge dit medlemsnummer (9-XXX) og det samme password som tidligere, når du logger ind. Hvis du ikke kan huske dit password, kan du kontakte sekretariatet for at oprettet et nyt.

Vores debatforum er flyttet ud på en lukket FaceBook gruppe, der kun kan ses af AGC medlemmer.

Vi håber, at dette vil fremme den løbende debat, når debatforummet nu findes på en platform, som langt de fleste af os kender i forvejen.  Hvis du ikke selv er på FaceBook, kan du bede Sekretariatet poste et indlæg på dine vegne, og alle skulle dermed gerne have mulighed for at deltage i debatten.

Vi håber, at du bliver glad for vores nye hjemmeside, når du har vænnet dig til at navigere rundt på siden.

Med venlig hilsen
IT-udvalget

Golf på recept?

Golfsporten er med til at give dig gode oplevelser og et sundt legme.

DGU har netop lavet en artikel om sundheden omkring golf og opstarter kurser herom.

2000 kcal ryger der på en runde golf og i Asserbo bliver det sikkert til 2500 kcal.

I ved sikkert også allerede, at det både er dejligt og sundt at spille golf, men hvor sundt er det egentlig? Er det så sundt, at golfsporten måske kan være den afgørende faktor for, at eksempelvis folk med sukkersyge, kan forbedre deres livskvalitet, og gælder det også for andre patientgrupper? Til trods for golfsportens verdensomspændende popularitet, er viden om de sundhedsmæssige effekter af golf i dag yderst begrænsede.

Tidligere studier har vist, at det tager ca. 4,5 time at gå 18 huller, og at det svarer til omkring 11 kilometers gang. En runde golf giver således en samlet forbrænding på omkring 2.000 kcal, og har desuden en god effekt på både hjerte, kredsløb og kolesterol.

Alt tyder således på at golf har en gavnlig sundhedsmæssig effekt. Men hvorfor spille golf, og ikke bare gå sig en rask tur? Os der spiller golf kender godt svaret. Golf kan nemlig noget specielt. Når man spiller golf, indgår man i et socialt fællesskab, og netop den parameter er afgørende, når det eksempelvis drejer sig om at ændre livsstil og vaner. Det gøres nemlig bedst sammen med andre, og her kan golf tilbyde sin målgruppe noget, som få andre idrætsgrene kan.

I samarbejde med Århus Universitet er der netop nu aktuelle planer om at påbegynde et forskningsprojekt omkring dette emne. Det forventes at kunne påvise, at golf øger det ugentlig fysiske aktivitetsniveau, og at golf kan være den udslagsgivende faktor i forhold til at fastholde eks. sukkersygepatienter i et positivt forløb. Med lidt held kan det vise sig, at golfsporten kan være et så afgørende supplement til en konventionel behandling, at man måske i fremtiden kan gå ned til sin læge og bede om at få golf på recept.

 

Golfspilleren i Centrum

I 2014 har vi i Asserbo Golf Club benyttet os af DGU's tilbud om en samling omfattende gæste- og medlemsundersøgelser, der har til hensigt at afdække hvad der betyder mest for vores medlemmer og gæsters gode oplevelser i klubben. I forbindelse med undersøgelsen er der blevet sendt spørgeskemaer ud til alle vores aktive medlemmer i løbet af året og vores greenfeegæster er blevet bedt om at besvare et lignende spørgeskema. Blandt vores medlemmer har vi oplevet en svarprocent på 57% og i den særlige undersøgelse rettet mod nye medlemmer, er svarprocenten helt oppe på 82%, hvilket ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet på 53%. Vi har spurgt 1299 greenfeegæster og fået svar fra 28% af dem. Undersøgelsens spørgsmål drejer sig meget detaljeret om alle klubbens serviceområder fra selve bane- og træningsanlægget over klubhus, proshop, træning, daglig ledelse og restauranten, og giver mulighed for at reagere helt konkret på problemer, der bliver synlige når man ser på undersøgelsens resultater. Således blev der tidligt på sommeren reageret på kritik af skiltning på banen. Flere skilte blev sat op og resultatet kunne umiddelbart aflæses på den efterfølgende måneds svar på spørgsmålet om skiltning på banen. Et andet tydeligt udtryk for hvordan klubben klarer sig i medlemmer og gæsters bevidsthed er det DGU kalder "Ambassadør-scoren". Ambassadørscoren beregnes på baggrund af svaret på spørgsmålet: "Hvor sandsynlingt er det at du vil anbefale klubben til venner eller kollegaer?". Svarene fordeler sig på en tipunktskala hvor værdierne 9 og 10 repræsenterer de positive ambassadører, 7 og 8 er de passive og værdierne mellem 0 og 6 repræsenterer de negative ambassadører. Ambassadørscoren beregnes ved at trække den procentvise andel af negative ambassadører fra den procentvise andel af positive ambassadører. Resultater over 50% i ambassadørscoren betegnes af DGU som "Meget god effekt" og i forhold til vores naboklubber og landsgennemsnittet på ca. 52% placerer Asserbo Golf Club sig positivt.

Derfor spiller Annette golf i AGC

Da vi lidt tidligere på året spurgte vores medlemmer hvorfor de spiller golf i Asserbo Golf Club, satte det gang i tankerne hos mange af vores medlemmer og man kan hver uge læse vores medlemmers gode grunde til at tilbringe timevis på banen i Asserbo.

 

Spørgsmålet satte dog i helt særlig grad tankerne i gang hos vores medlem, Annette Gajhede, og du kan læse om Annettes tanker på golfbanen her:

Årets virksomhedscenter 2014

Asserbo Golf Club fik ved en festlig lejlighed i Byrådssalen d. 20. november overrakt  prisen som           ÅRETS VIRKSOMHEDSCENTER 2014.

Prisen blev overrakt af Anna Søgaard, Arbejdsmarkedschef  for Halsnæs Kommune.

Prisen blev givet til Asserbo Golf Club fordi AGC har ydet en bemærkelsesværdig indsats på området og givet praktikanter og kandidater en tro på at der også kan være en plads til dem på arbejdsmarked.

Steen Mikael og Arne Larsen modtog prisen i byrådssalen, hvor de mange virksomhedskandidater var samlet.

Arbejdsmarkedschef Anna Søgaard holdt en lykønskningstale for Asserbo Golf Club og efterfølgende holdt Arne Larsen en takke tale til kommunen og de øvrige virksomheder.

Asserbo Golf Club modtog et flot DIPLOM som Årets Virksomhedscenter 2014.

Vandskade og strømafbrydelse

Der er sprunget et vandrør på loftet over værksted / bagrum.

Vandet er trængt ind i de elektriske systemer, så klubhuset er indtil videre uden strøm, og alle vore IT systemer, telefoner etc er derfor ude af drift.Der er tilkaldt hjælp og vi arbejder på at få løst situationen hurtigst muligt.Du vil blive informeret på hjemmesiden, så snart der er nyt.

NYT: kl. 12.50 d. 8. oktober
Vi har nu fået udskiftet det skadede vandrør og fået strøm til det meste af huset. Alt vand er ude fra bag-rummene, men tjek gerne dit sæt for fugt. Der bliver i eftermiddag sat affugtere op i de rum hvor vandet er løbet ned. De fleste bags ser OK ud, men der kan være løbet vand ned i nogen, så tjek venligst dit udstyr, tak.

Forsikring: kl 09.00 d. 9. oktober

Såfremt man har skader på sin bag og udstyr i bagagerummet, i kælderen, i sommerhuset, i lejligheden eller i et bagrum i klubben, så skal du henvende dig til din egen forsikring, som håndterer skaden såfremt du er forsikret mod sådanne tilfælde.