Klubudvalg

Asserbo Golf Club er en medlemsejet forening, hvor de sportslige og sociale aktiviteter i meget høj grad drives af et stort frivilligt engagement fra klubbens medlemmer.
I alt er vi ca. 125 frivillige, som sørger for at vedligeholde et højt niveau med spændende arrangementer, turneringer og events, hvor alle kan bidrage og deltage.

 • Dameklub, Herreklub og Old Timers - planlægger og afvikler et stort sportsligt og socialt program for klubbens seniorer
 • Baneudvalget - har ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af vore baner og træningsanlæg
 • Turneringsudvalget - har ansvaret for planlægning og afvikling af et afvekslende turneringsprogram.
 • Sports- og Juniorudvalget - har ansvaret for træning og udvikling af vore juniorer og elitespillere; herunder deltagelse i Danmarksturneringen
 • Klubbens Venner - påtager sig løbende både store og små opgaver med vedligehold af vores klubhus, bane og andre faciliteter
 • Begynderudvalget - har ansvaret for at udvikle vores nye klubkammeraters færdigheder og og inkludere dem i klubbens sportslige og sociale aktiviteter
 • Ordens- og regeludvalget - har ansvaret for lokalregler og behandling af klager ifm overtrædelse af golfregler og -etikette
 • IT udvalget - har ansvaret for drift og vedligehold af vores IT systemer, hjemmeside og FaceBook sider
 • Handicapudvalget - har ansvaret for den årlige og løbende regulering af dit handicap
 • Historisk udvalg - har ansvaret for indsamling og katalogisering af historisk materiale
 • O.s.v.

Du finder oplysninger om Klubber i klubben, Sportsudvalg, Begynderudvalg, Turneringsudvalg m.fl. under deres egne menuer, mens du vil finde udvalgsreferater og anden information fra de andre udvalg på de efterfølgende sider.