Miljøpolitik

Miljøpolitik for Asserbo Golf Club

Naturen på og omkring banen spiller en stor rolle for golfspillere og andre gæster og brugere af området. Vores intention er at give naturen de bedst mulige betingelser – både på vores egne arealer, men også i et større perspektiv.

Formålet med vores miljøpolitik er at give mulighed for langsigtet planlægning og varige miljøløsninger. Målet er, at miljøbelastningen fra banen og klubdriften skal være så lav som mulig under hensyntagen til økonomi, golfspil og tekniske muligheder.

- Vi vil i vores aktiviteter implementere en adfærd og holdning, der er miljømæssigt optimal, ansvarlig og bæredygtig under hensyntagen til klubbens økonomi og uden negativ påvirkning af spiloplevelsen på banen.
- Vi vil efterleve gældende lovgivning og krav i forbindelse med sikkerhed, sundhed og miljø for medlemmer, gæster og medarbejdere. Vi vil årligt fremlægge vores grønne regnskab som påbudt af miljøstyrelsen.
- Vi vil prioritere en minimering af vores ressourceforbrug og reducere mængden af affald og forurening fra klubbens aktiviteter. I den forbindelse vil vi tilstræbe brug af teknikker, teknologi og midler, der prioriterer forebyggelse fremfor bortskaffelse.
- Vi vil informere internt og eksternt om vores påvirkning af miljøet og om vores tiltag til forbedring af miljøet på og omkring banen og klubhuset.
- Vi vil sikre et godt internt arbejdsmiljø med henblik på at opnå bedst muligt menneskeligt velvære blandt klubbens personale.
- Vi vil være et godt eksempel og blandt frontløberne og igangsætterne på miljømæssige tiltag i lokalsamfundet og i golfbranchen