Seniorklubbens spilletider pr. 1. november til 31. marts

Seniorklubben spiller hver tirsdag  i vinterhalvåret-  fra 1. november til 31. marts  - kl. 9.30.

Vi mødes senest 15 min. før. 

Lis Kofod